1:30 AM


1:30 AM
Ala una i medya ng umaga

English-Tagalog dictionary. 2013.